skip to Main Content

Informații de interes public

Legislație
Legea nr. 544 12/10/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
H.G. nr. 123 07/02/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Legea nr. 109 25/04/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

Date contact (conform Legii 544/2001:)
Elisabeth Ungureanu
office@inshr-ew.ro
021 318 09 38 -interior 105

Modele
Formular pentru solicitare informații de interes public, în baza Legii 544/2001.
Listă cu documentele de interes public

Modalitatate de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă

Rapoarte
Raport de aplicare a Legii 544/2001
Buletinul informativ (conform Legii 544/2001)
Buget final 2015
Bilant trimestrul IV 2015

Declaratii de avere și de interese

2018

2017
2016
2015-2016
2015
2014
2013

Salarii
Back To Top
×Close search
Search