skip to Main Content

Call for Applications: concurs proiecte de cercetare – 2024

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” anunță premierea a trei proiecte de cercetare pe tema Holocaustului din România. Fiecare premiu este în valoare de 5000 de lei și se acordă pe bază de concurs.

Programul se adresează: absolvenților de studii masterale și/sau doctorale.

Perioada: 1 aprilie– 30 septembrie 2024

Dosarul de concurs va conține:

  • Formular de înscriere la concurs;
  • Copie după actul de identitate;
  • Curriculum Vitae;
  • Copii ale diplomelor de licență și masterat/ doctorat;
  • Lista publicațiilor candidatului (dacă este cazul);
  • Proiectul de cercetare redactat în limba română, engleză SAU franceză SAU germană.

Termen limită pentru depunerea dosarelor: 15 martie 2024, ora 16:30.

Informații complete despre program și modalitatea de participare.

Formular de înscriere

Regulament concurs

The „Elie Wiesel” National Institute for the Study of the Holocaust in Romania announces the award of three research projects on the topic of the Holocaust in Romania. Each fellowship amounts to 5000 RON and is awarded on a competitive basis.

The call is opened for: MA and/or PhD graduates.

Period: April 1st – September 30th, 2024

The application must include the followings:

An application form;
A copy of the ID document;
Curriculum Vitae;
Copies of the BA/MA/Ph.D. diplomas
Publication list (if the case);
Research project (written in Romanian, OR English, OR French, OR German).

The deadline is March 15, 2024, until 16:30 PM (15:30 CET).

Full details about the program and requirements.

Application form.

Competition`s Regulations

Back To Top
×Close search
Search
Skip to content