skip to Main Content

CINE SUNTEM?

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” a fost constituit prin Hotărârea de Guvern nr. 902 din 4 august 2005.

Institutul are ca obiect de activitate identificarea, culegerea, arhivarea, cercetarea și publicarea documentelor referitoare la Holocaust, în rezolvarea unor probleme științifice, precum și elaborarea și implementarea de programe educaționale privind acest fenomen istoric. Pentru realizarea obiectului de activitate, Institutul are următoarele atribuții principale:

a) desfăşoară proiecte de cercetare, de educaţie şi culturale, în ţară şi în străinătate, pe bază de contracte, pentru aprofundarea cunoaşterii fenomenului Holocaustului;
b) achiziţionează sau primeşte ca donaţii orice mărturie, publicaţie ori document privind Holocaustul sau în legătură cu acesta;
c) identifică, aduce în ţară şi conservă documentele privind Holocaustul din România, în original sau în copie, pe orice suport, răspândite în diferite ţări ale lumii;
d) constituie o arhivă care să cuprindă publicaţiile, cărţile, colecţiile de reviste, ziare, manifeste şi alte înscrisuri care au legătură cu Holocaustul din România, alcătuind şi instrumente de lucru în domeniu;
e) lansează proiecte de istorie orală, în scopul salvării memoriei istorice a Holocaustului;
f) organizează manifestări ştiinţifice consacrate Holocaustului şi contribuie la reprezentarea cercetării naţionale în acest domeniu în întâlnirile ştiinţifice internaţionale;
g) finanţează editarea, tipărirea şi publicarea de memorii, cărţi, studii, articole, corespondenţă, memorie fotografică şi video, colecţii de documente, albume fotografice referitoare la Holocaust;
h) organizează şi sprijină realizarea de acţiuni cu caracter ştiinţific, social-cultural şi educaţional privind Holocaustul, pe bază de proiect;

i) constituie un punct de referinţă şi de comunicare cu supravieţuitorii Holocaustului;
j) contribuie prin expertiză la conservarea patrimoniului spiritual al comunităţilor din România afectate în perioada Holocaustului;
k) iniţiază, prin Secretariatul General al Guvernului, şi avizează proiecte de acte normative în domeniul său de activitate.
l) iniţiază acţiuni cu caracter cultural, ştiinţific, educaţional şi legal pentru protejarea memoriei victimelor Holocaustului;
m) coordonează activităţile în vederea realizării unui muzeu de istorie al evreilor din România.

Institutul „Elie Wiesel” a sprijinit, de asemenea, organizarea unui Memorial al victimelor Holocaustului din România. În felul acesta, a fost realizată una din recomandările Raportului Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului „Elie Wiesel”, apărut în 2004. Inaugurarea INSHR-EW a avut loc la 10 octombrie 2005, cu ocazia celei de-a doua comemorări a Zilei Naționale a Victimelor Holocaustului din România.

Octombrie 2020 – 15 ani de activitate

ISTORIC

În 2004, Comisia internaţională pentru studierea Holocaustului în România, prezidată de Elie Wiesel şi mandată de preşedintele României de atunci, Ion Iliescu, în spiritul cercetării istorice, stabilea responsabilităţile pentru tragedia evreilor din România şi teritoriile administrate de aceasta. Concluziile au fost formulate și exprimate în volumul „Raport final”.

Astfel, aflăm cum: „comisia conchide, împreună cu marea majoritate a cercetătorilor de bună-credinţă ai acestui domeniu, că autorităţile române poartă principala responsabilitate atât pentru planificarea cât şi pentru punerea în practică a Holocaustului. Aceasta include deportarea şi exterminarea sistematică a majorităţii evreilor din Basarabia şi Bucovina, precum şi a unor evrei din alte zone ale României, în Transnistria; uciderea în masă a evreilor români şi a celor locali; execuţiile masive ale evreilor din timpul Pogromului de la Iaşi, discriminarea şi degradarea sistematică la care au fost supuşi toţi evreii români în timpul administraţiei antonesciene… Evreii au fost supuşi degradării pentru simplul motiv că erau evrei, au pierdut protecţia statului şi au devenit victimele lui. O parte a populaţiei roma din România a fost, de asemenea, supusă deportării şi morţii în Transnistria”.

La distanță de doar un an, în 2005, s-a înfiinţat din iniţiativa guvernului, Institutul Național pentru Studierea Holcoaustului din România „Elie Wiesel” având “ca obiect de activitate identificarea, culegerea, arhivarea, cercetarea, publicarea documentelor şi rezolvarea unor probleme ştiinţifice referitoare la Holocaust, elaborarea şi implementarea de programe educaţionale şi culturale privind acest fenomen istoric”.

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” pune la dispoziția publicului larg interesat de subiect, cât și istoricilor sau cercetărorilor din domeniu o arhivă documentară cu peste 1,5 milioane pagini microfilmate din arhivele publice ale instituţiilor statului implicate în pregătirea şi desfăşurarea distrugerii evreilor din România.

Derulăm programe de formare pentru profesorii din învăţământul preuniversitar cu subiecte despre Holocaust, xenofobie, discriminare, naţionalism. De asemenea, susţinem proiecte de istorie orală pentru conservarea memoriei celor care au pătimit sau au fost martori ai evenimentelor.

Celor interesați le putem pune la dispoziție volumele pe care le-a editat Institutul de-a lungul timpului, mai exact volume de documente din arhivele armatei germane şi românesti. Avem proiecte de cercetare despre Pogromul de la Bucureşti (ianuarie 1941), cel de la Iaşi (iunie 1941) sau despre sistemul de muncă obligatorie la care a fost supusă populaţia evreiască în acea perioadă. Un alt proiect foarte important al Institutului a fost programul de cercetare arheologică prin care s-a constatat și identificat, în noiembrie 2010, existenţa unei gropi comune la 15 km de oraşul Iaşi. Astfel, câteva zeci de victime și-au aflat mormântul după şapte decenii de la asasinat.

ECHIPA

Dr. Alexandru Florian

Director general
Tel: +40-21-318 09 39
E-mail: office@inshr-ew.ro Curriculum Vitae

Magdalena Dănescu

Contabil șef
Tel: +40-21-318 09 39
E-mail: office@inshr-ew.ro

Paraschiva Melinte

Consilier IA, Economist
Tel: +40-21-318 09 39
E-mail: office@inshr-ew.ro

Marcel Bogdan Ginghină

Consiler IA Control Financiar Preventiv

Dr. Ana Bărbulescu

Șef serviciu cercetare științifică
Tel: +40-21-318 09 39
E-mail: office@inshr-ew.ro

Dr. Daniel-Valeriu Boboc

Cercetător Științific III

Dr. Marius Cazan

Cercetător Științific

Dr. Nicolae Drăgușin

Cercetător Științific

Dr. Adina Marincea

Cercetător Științific

Dr. Petre Matei

Cercetător Științific

Laurenția Bârlă

Expert II Editare-cercetare

Elisabeth Ungureanu

Șef serviciu comunicare și administrare
Tel: +40-21-318 09 39
E-mail: office@inshr-ew.ro

Georgeta Epuran

Administrativ

Florin Abramovici

Consilier IA Administrativ și achiziții publice

Beatrice Mănica

Expert IA Secretariat

Daniela Stoica

Consilier IA Resurse Umane și Salarizare

Roxana Popa

Consilier IA Comunicare și Relații Publice

Stelian Gică

Administrativ- Șofer

Izabela Fulău

Consilier IA, Muzeograf

Claudia Jalbă

Consilier debutant, Muzeograf

Iulia-Gabriela Bădilaș

Consilier debutant, Muzeograf

Angela Ungureanu

Consilier IA, Bibliotecar

2022- AGENDA CONDUCERII- Programul directorului general al Institutului „Elie Wiesel”, Alexandru Florian

21 ianuarie 2022 – participare la ceremonia de comemorare a Pogromului de la București, organizată de Federația Comunităților Evreiești din România.

27 ianuarie 2022 – participare la deschiderea programului cultural „Zilele Filmului – Memoria Holocaustului”, organizat în contextul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului.

24 martie 2022 – Întâlnire de lucru la sediul Institutului „Elie Wiesel” cu Daniel Șandru, președintele executiv al IICMER.

7 aprilie 2022 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Comunității Evreiești din Republica Moldova – Alexander Bilinkis, președintele Comunității Evreiești din Republica Moldova și Aliona Grossu, directorul Comunității. În cadrul întâlnirii au fost prezentate proiectele educaționale ale Institutului, proiectul Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România și s-au discutat termenii unei colaborări de durată.

16-19 mai 2022- vizită de lucru la Praga – participare la reuniunea generală a partenerilor în cadrul proiectului European Holocaust Research Infrastructure.

14 iunie 2022- semnarea acordului de parteneriat cu Muzeul Național de Artă Contemporană al României, în vederea organizării expozițiilor viitorului Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România.

28 iunie 2022- Iași- participare la ceremonia de comemorare a 81 de ani de la Pogromul de la Iași.

28 iunie 2022- Iași- inaugurarea proiectului memorial, cultural-educațional iasi1941.com realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, în contextul comemorării Pogromului.

30 iunie 2022- Iași- participare la evenimentul de lansare a volumului „𝐂𝐔 𝐓𝐑𝐄𝐍𝐔𝐋 𝐄𝐗𝐏𝐑𝐄𝐒 𝐒𝐏𝐑𝐄 𝐌𝐎𝐀𝐑𝐓𝐄. 𝐃𝐢𝐧 𝐦ă𝐫𝐭𝐮𝐫𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐮𝐧𝐮𝐢 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐚𝐯𝐢𝐞𝐭̦𝐮𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐥 𝐏𝐨𝐠𝐫𝐨𝐦𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐈𝐚𝐬̦𝐢”- Leonard Zăicescu, editat de Institutul „Elie Wiesel”.

8 iulie 2022 – semnarea Protocolului de Colaborare între Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania “Elie Wiesel” și Ministerul Afacerilor Externe în vederea dezvoltării organizaționale a celor două instituții și din dorința de a le valorifica potențialul prin derularea unor proiecte și programe culturale, științifice și profesionale comune, în concordanță cu activitățiile lor specifice.
Prin acest Protocol, Ministerul Afacerilor Externe oferă în copie arhiva pe care o are referitoarea la perioada Holocaustului din România.

18-23 iulie 2022- participare în calitate de vorbitor la Școala de Vară organizată la Cluj de TOLI – The Olga Lengyel Institute for Holocaust Studies and Human Rights din New York alături de Institutul „Elie Wiesel” și Institutul Intercultural Timișoara.

29-30 septembrie 2022- Sighetu Marmației- participare la inaugurarea noii expoziții a casei memoriale “Elie Wiesel”, la conferința pe tema “Elie Wiesel și moștenirea evreiască” și la ceremonia de comemorare la Monumentul Holocaustului din Sighet.

4 octombrie 2022 – semnarea Contractul de finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) a Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România în cadrul unei ceremonii organizată la Palatul Victoria.

7 octombrie 2022 – participare la ceremonia anuală de comemorare organizată în contexul Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului.

10 octombrie 2022- întâlnire de lucru cu Doru Liciu, consilier diplomatic, Șef Serviciu Arhivele diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe pentru recepționarea copiei documentelor din fondul 33 „Problema Evreiască”, din arhiva MAE, conform Protocolului semnat în luna iulie 2022.

15-16 octombrie 2022- Brașov- participare în calitate de vorbitor la programul de formare adresat profesorilor de istorie: „Pentru o democrație activă: împotriva extremismului de dreapta” organizat de Friedrich-Ebert-Stiftung Romania în colaborare cu Institutul „Elie Wiesel”.

17 noiembrie 2022- Palatul Victoria – participare la întâlnirea cu potențialii parteneri în vederea evaluării oportunității construirii unui Nod Național în cadrul viitoarei infrastructuri distribuite de cercetare EHRI-ERIC.

26 noiembrie 2022- Muzeul de Artă Craiova- participare în calitate de vorbitor la inaugurarea expoziției de bandă desenată „Povestiri din Holocaust. Dolj”.

28 noiembrie 2022 – Administrația Prezidențială- alături de Paul Shapiro, Director Relații Internaționale în cadrul USHMM, participare la întâlnirea de lucru cu Cătălina Galer, Consilier de Stat, pe tema organizării Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România.

5-6 decembrie 2022-participare în calitate de vorbitor la sesiunea de formare profesională adresată procurorilor, „𝐀𝐧𝐭𝐢𝐬𝐞𝐦𝐢𝐭𝐢𝐬𝐦 𝐬̦𝐢 𝐇𝐨𝐥𝐨𝐜𝐚𝐮𝐬𝐭- 𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞, 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐬̦𝐢 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭̦𝐢𝐞”, organizată de Institutul „Elie Wiesel” și Ministerul Public în parteneriat.

12-15 decembrie 2022- Bruxelles- participare la reuniunea generală a partenerilor în cadrul proiectului European Holocaust Research Infrastructure.

2021- AGENDA CONDUCERII- Programul directorului general al Institutului „Elie Wiesel”, Alexandru Florian

27 ianuarie 2021 – Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului,  Memorialul Victimelor Holocaustului din București – ceremonie simbolică de comemorare a victimelor  Holocaustului la care au participat: directorul Institutului „Elie Wiesel”, Alexandru Florian, E.S. Dl David Saranga, ambasadorul statului Israel, dl. deputat Silviu Vexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România.

27 ianuarie 2021 – vizită de lucru la clădirea Banloc-Goodrich, sediul viitorului Muzeu Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România.

12 martie 2021 – întâlnire de lucru cu reprezentanții ambasadei Statelor Unite ale Americii, Chargé d’Affaires, dl. David Muniz, William O`Connor, Ofițer cultural, Darrin Kowitz, Ofițer politic. Temele abordate: combaterea antisemitismului și a radicalismului de extremă dreapta, promovarea educației despre Holocaust, organizarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor din România și al Holocaustului.

9 aprilie 2021 – întâlnire de lucru cu reprezentanții ambasadei Poloniei: E.S. Dl. Maciej Lang, ambasador al Poloniei în Românie și dna. Natalia Piotrowska, Deputy Head of Mission.

27-30 iunie 2021 – participare la activitățile de comemorare a 80 de ani de la Pogromul din Iași, evenimente organizate în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Consiliul Județean Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași.

20-24 iulie 2021 – participare la școala de vară „Holocaustul în România: între memorie și uitare” organizată la Cluj de TOLI-The Olga Lengyel for Holocaust Studies and Human Rights în parteneriat cu Institutul „Elie Wiesel”

24.09.2021 – participare în calitate de formator la Programul de formare continuă pentru profesorii de istorie „Pentru o democrație activă – împotriva extremismului de dreapta”, organizat de Friedrich Ebert Stiftung în colaborare cu Institutul „Elie Wiesel”.

7 octombrie 2021 –  participare la workshop-ul internațional organizat online de Yad Vashem, „Holocaust Research in Romania. Past and Present”.

11 octombrie 2021 – participare la ceremonia de comemorare organizată de Institutul „Elie Wiesel” în contextul Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România.

18-20 octombrie 2021 – participare la seminarul „Holocaustul din România între istorie, memorie și legislație” susținut la Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen de la Ploiești.

20 octombrie 2021 – vizita E.S. Dr. Peer Gebauer, ambasadorul Republicii Federale Germania, la Institutul „Elie Wiesel”.

25 octombrie 2021 – întâlnire de lucru cu reprezentanții Claims Conference, Mark Weitzman și Samantha Wynne.

2020- AGENDA CONDUCERII- Programul directorului general al Institutului „Elie Wiesel”, Alexandru Florian

  • 21 ianuarie 2020, ora 11:00– participare la ceremonia de comemorare a Pogromului de la București, organizată de Federația Comunităților Evreiești din România
  • 27 ianuarie 2020, ora 18:00– participare la programul cultural „Zilele Filmului- Memoria Holocaustului” organizat de Institutul „Elie Wiesel” în contextul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului și a împlinirii a 75 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz.
  • 11-14 februarie 2020- participare la reuniunile de la Munchen organizate în cadrul proiectului European Holocaust Research Infrastructure, proiect la care Institutul „Elie Wiesel” este partener începând din mai 2015.

28 iunie 2020, ora 18:00, Iași- inaugurarea expoziției „Orașul din fotografii”, organizată în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași
29 iunie 2020 – participare la ceremonia de comemorare a Pogromului din Iași, organizată de Federația Comunităților Evreiești din Iași.

9 octombrie 2020 – participare la ceremonia de comemorare organizată anual de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

INFORMAȚII PUBLICE

LEGISLATIE
1. Hotărârea Guvernului nr. 902 04/08/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”;
2. Hotărârea Guvernului nr. 866 23/08/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”
3. Hotărârea Guvernului nr. 1066 26/11/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”.
4. Hotărârea Guvernului nr. 625/31.08.2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”.

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Raportul Final al Comisiei Internaționale „Elie Wiesel” (RO | EN)

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

POSTURI DISPONIBILE

REZULTAT examen de promovare – C.S. III, specializarea Istorie

În data de 12.04.2021, la sediul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”…

Examen de promovare – C.S. III, specializarea Istorie

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” anunță organizarea examenului de promovare prin…

Rezultat concurs: Șofer I

Rezultatul obținut de candidații la postul de Șofer I, după desfășurarea probei scrise și a interviului…

Rezultat probă scrisă concurs: Șofer I

Rezultatul probei scrise, susținută în data de 08.06.2018, pentru ocuparea postului de Șofer I, în…

Rezultat selecție dosare concurs: Șofer I

Rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru postul vacant de Șofer I, în ordine alfabetică, poate…

Rezultat concurs: Consilier 1A în Relații Publice, Programe muzeale și cultural-educative

Rezultatul obținut de candidații la postul de Consilier 1A în Relații Publice, Programe muzeale și…

Rezultat probă scrisă concurs: Consilier 1A în Relații Publice, Programe muzeale și cultural-educative

Rezultatul probei scrise, susținută în data de 24.05.2018, pentru ocuparea postului de Consilier 1A în…

CONCURS: Șofer, treapta I

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” (INSHR-EW) anunță organizarea concursului pentru ocuparea…

CONCURS: Consilier IA Relații Publice, programe muzeale și cultural-educative

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” anunță organizarea concursului pentru ocuparea postului…

Back To Top
×Close search
Search
Skip to content