skip to Main Content

Informații de interes public

Legislație
Legea nr. 544 12/10/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
H.G. nr. 123 07/02/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Legea nr. 109 25/04/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

Buletin informativ

Acte normative care reglementează organizarea şi funcționarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”:

1.Hotărârea Guvernului nr. 902 04/08/2005;
2.Hotărârea Guvernului nr. 866 23/08/2012;
3.Hotărârea Guvernului nr. 1066 26/11/2014;
4.Hotărârea Guvernului nr. 625/31.08.2016.

Numele și prenumele persoanelor din conducerea INSHR-EW și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice:

Conducere INSHR-EW

Difuzarea informațiilor publice:

Date contact (conform Legii 544/2001:)
Elisabeth Ungureanu
E-mail: office@inshr-ew.ro
Tel: 021 318 09 38 -interior 105

Modalitatate de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă

Plan anual de achiziții publice

Centralizatorul contractelor:

Nu se aplică: INSHR-EW nu acordă finanțări nerambursabile.

Surse financiare

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Achiziții publice

Etică și integritate

Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

Pentru raportarea situațiilor de încălcare a prevederilor legislative la nivelul INSHR-EW se acționează prin aplicarea regulamentelor interne și procedurilor de lucru specifice, disponibile pentru întregul personal pe platforma INTRANET a INSHR-EW, în concordanță cu prevederile legale în vigoare, precum:
•Codul de conduită etică și profesională al INSHR-EW, Revizia 4
•PS-01/2023 Procedură de sistem privind managementul riscului, ed. II, Revizia 0
•PS-04/2023 Procedură de sistem privind declararea cadourilor, ed. II, Revizia 0
•PS-06/2023 Procedură de sistem privind gestionarea declarațiilor de avere și de interese, ed. II, Revizia 0
•PS-07/2023 Procedură de sistem privind consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită, ed. II, Revizia 0
•PS-11/2023 Procedură de sistem privind semnalarea neregulilor și protecția avertizorilor de integritate, ed. II, Revizia 0
•PS-12/2023 Procedură de sistem privind gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile ed. II, Revizia 0
•PS 16/2023 Procedură de sistem privind prevenirea și soluționarea conflictelor de interese și a situațiilor de incompatibilitate, ed. III, Revizia 0

Mecanism raportare încălcare lege

Back To Top
×Close search
Search
Skip to content