skip to Main Content

Legal terms

Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Drepturile asupra conținutului site-ului: © 2018 Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.

Informații personale – protecția datelor

Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta. Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail.

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Unele informaţii solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 506/17.11.2004 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date).

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: transmitere newslettere cu informații despre activitățile derulate de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” privind Holocaustul din România.

Prin accesarea şi navigarea pe acest site, prin comunicarea datelor cu caracter personal, Utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.

Legătura cu alte site-uri

Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” utile în ceea ce priveşte conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.

În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe site-ul său.

Încheierea acordului

Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.

Back To Top
×Close search
Search
Skip to content