skip to Main Content

REZULTAT probă scrisă – concurs- Expert IA – secretariat

În data de 07.12.2023 a avut loc proba scrisă în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de Expert IA (Expert administrație publică cu atribuții de secretariat, arhivă și secretariat tehnic SCIM).

Rezultatul probei scrise e prezentat mai jos:

Nr. Nr. înregistrare cerere înscriere la concurs Punctaj probă scrisă  Răspuns (ADMIS/RESPINS) Observații
1 1952/16.11.2023 37,00 RESPINS

Candidatul declarat „RESPINS” poate depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Back To Top
×Close search
Search
Skip to content