skip to Main Content

Politica de confidențialitate

I. Informații generale

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” respectă dreptul la viață privată și confidențialitatea datelor persoanelor care vizitează website-ul www.inshr-ew.ro și intră în contact cu Institutul prin metodele disponibile pe acest website.
Atunci când interacționați cu Institutul, există posibilitatea de a ne furniza informații care să ne ajute să vă identificăm (nume, e-mail, nr. de telefon, website). Aceste informații sunt cunoscute sub denumirea de „date cu caracter personal”. Politica de confidențialitate respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Institutul prelucrează datele cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării website-ului www.inshr-ew.ro , date pe care le furnizați accesând secțiunea de contact de pe website : nume & prenume, adresă de e-mail, nr. de telefon.

III. Scopurile prelucrării

Institutul prelucrează datele dvs. pe care le furnizați prin metodele de contact disponibile pe website-ul www.inshr-ew.ro, pentru:

 • a vă putea contacta și a răspunde solicitării dvs.
 • activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail), comunicări privind activitatea desfășurată de Institut (evenimente comemorative, culturale sau educaționale la care sunteți invitați să participați).

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. Pentru dezabonarea de la primirea comunicărilor de marketing, puteți răspunde la mesajul nostru, exprimându-vă dorința de a nu mai primi astfel de informări.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Instiututul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

V. Dezvăluirea și transferal datelor cu caracter personal

Institutul nu va divulga datele dumneavoastră cu caracter personal unei societăți comerciale sau organizații terțe, care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct dacă dumneavoastră nu v-ați dat în mod expres consimţământul în acest sens.
Institutul nu transferă datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în afara Spațiului Uniunii Europene.
Putem dezvălui informațiile dumneavoastră personale, în cazul în care ne este solicitat acest lucru prin lege.

VI. Securitatea datelor

Institutul ia toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră personale colectate prin metodele puse la dispoziție pe website-ul www.inshr-ew.ro
Aceste măsuri includ :
• stocarea informațiilor dumneavoastră personale în medii de operare sigure, care nu sunt disponibile pentru public si care sunt accesibile numai angajaților sau contractorilor autorizați ai Institutului.

VII. Drepturile de care beneficiați:

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Institut;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Instititutului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Institut a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus ne puteți contacta la adresa de e-mail office@inshr-ew.ro

Back To Top
×Close search
Search
Skip to content