skip to Main Content
Programa școlară pentru disciplina Istoria evreilor. Holocaustul

Institutul „Elie Wiesel” a luat act despre semnarea ordinului nr. 5344/09.08.2023 privind programa şcolară a disciplinei „Istoria Evreilor. Holocaustul” și își exprimă speranța că anul școlar 2023-2024 va oferi cadrul adecvat pentru un parcurs educațional care să aducă elevilor de la liceu și școala profesională un plus de cunoștințe, înțelegere și empatie față de tragedia evreilor din România în timpul regimului Ion Antonescu.

Cu toate acestea, întrucât Institutul, prin legea 276/2021, a fost desemnat colaborator al Ministerului Educației în procesul de elaborare al programei școlare, facem următoarele precizări.

În martie 2022, Ministerul Educaţiei a înfiinţat un Grup de lucru pentru elaborarea acestei programe. Din partea Institutului „Elie Wiesel” au participat șase dintre cei 14 membri ai grupului. Până în septembrie 2022, grupul de lucru a parcurs toţi paşii procedurali stabiliţi de către minister pentru elaborarea unei programe şcolare, iar coordonatorul grupului a înaintat documentul pentru aprobarea ministrului.

Deşi procedura a fost încheiată, grupul de lucru s-a mai reunit în ianuarie şi aprilie 2023, la solicitarea coordonatorului, pentru a analiza diverse puncte de vedere venite după încheierea procedurii. Menţionăm că în tot acest timp Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie (CNPEE), entitatea ministerului responsabilă de programe, nu a transmis grupului de lucru un aviz nefavorabil proiectului de programă, singura situaţie în care reluarea procedurilor este posibilă.

În 31 iulie 2023 membrii grupului au primit o variantă de programă modificată precum și solicitarea de a exprima acordul asupra acesteia.

Institutul „Elie Wiesel”, în urma consultării experților care îl reprezintă în grupul de lucru, a notificat CNPEE asupra modalității neconforme de a solicita o nouă opinie grupului de lucru precum și faptul că unele modificări reprezintă inadvertențe față de scopul şi valorile care au stat la baza promovării acestei discipline. Astfel, Institutul a comunicat că nu participă la această nouă rundă de consultări și, în cazul aprobării noii variante, se va retrage din grupul de lucru.

10 august 2023

Serviciul Administrativ-Comunicare
Departament Relații Publice și programe cultural-educative
E-mail: office@inshr-ew.ro
Tel. + 40-21-318 09 39

Back To Top
×Close search
Search
Skip to content