skip to Main Content

Anunț de participare- achiziție de servicii de pază

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” lansează anunțul de participare la procedura proprie pentru achiziția  de servicii de pază.

Termen limită pentru solicitare clarificări: 04 martie 2024, ora 15:00.

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 11 martie 2023, ora 13:00.

Anunțul detaliat privind obiectul achiziției, condițiile de participare.

Caiet de sarcini.

Strategia de contractare.

Model de contract.

Listă formulare procedură.

Formulare procedură.

În data de 11.03.2024 s-au deschis ofertele depuse în vederea atribuirii contractului de achiziție publică, având ca obiect achiziția de servicii de pază la două obiective ale INSHR-EW.

Procesul verbal cu constatările în urma deschiderii ofertelor.

Back To Top
×Close search
Search
Skip to content