skip to Main Content

BULETIN INFORMATIV
(conform Legii 544/2001)

Denumire/descriere

Exemplificare
1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcționarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” H.G. nr. 902 04/08/2005
H.G. nr. 866 23/08/2012
H.G. nr. 1066 26/11/2014
H.G. nr. 625 31/08/2016
2. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor INSHR-EW Regulament de organizare și funcționare
Organigramă
Declarații de avere și interese ale personalului de conducere al INSHR-EW
3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea INSHR-EW și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice Conducerea INSHR-EW
Difuzarea informațiilor publice
4. Coordonatele de contact ale INSHR-EW Denumire, sediu,  nr. telefon/fax, adresă e-mail, program de funcționare, formular de contact
5. Surse financiare, bugetul și bilanțul contabil Buget
Bilanț contabil
6. Programe și strategii Proiecte în desfășurare:
Înregistrarea numelor victimelor Holocaustului din România;
European Holocaust Research Infrastructure;
Monitorizarea și combaterea discursului antisemit și anti-Roma în social media;
Memoria publică a Holocaustului;
Evenimente culturale organizate de INSHR-EW;
Evenimente educaționale organizate de INSHR-EW;
Evenimente comemorative organizate de INSHR-EW;
Publicații INSHR-EW;
Raport anual de activitate al INSHR-EW.
7. Lista cuprinzând documentele de interes public Lista documentelor de interes public
8. Modalități de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate Modalitate contestare:
Legea Legea nr. 544 12/10/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, art. 21, 22.
Modele formulare pentru contestarea deciziei
9. Posturi disponibile Posturi disponibile și informații despre concurs/examen
10. Achiziții publice Centralizatorul achizițiilor publice
Planul anual de achiziții publice
Back To Top
×Close search
Search
Skip to content