skip to Main Content

FORMARE CONTINUĂ
(PENTRU PROFESORI)

Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” este acreditat prin decizia nr. 105/07.07.2008, să furnizeze programul de formare continuă “Holocaustul, combaterea rasismului şi xenofobiei” destinat profesorilor de ştiinţe socio-umane şi diriginţi din învăţământul preuniversitar. Programul face parte din categoria „programe tematice sau modulare realizate prin stagii nondisciplinare”, tipul  „modul lung” (89 de ore) şi are alocat un număr de 25 de credite profesionale transferabile.

ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel”

Program de formare continuă:
HOLOCAUSTUL, COMBATEREA RASISMULUI ŞI XENOFOBIEI

Nr. Teme Număr ore
Prelegeri Aplicaţii Evaluare
1. Filosofia drepturilor omului
Prof.univ. George Voicu
3 5 / Studii de caz
2. Antisemitismul intelectual, prof.univ. George Voicu 4 7 / Analiză de texte
3. Antisemitismul în istoria gândirii politice, prof.univ. Liviu Rotman 2 4 / Analiză de texte
4. Legislaţie antievreiască, cerc.şt.pr. dr. Lya Benjamin 3 7 / Analiză de texte
5. Discriminare, deportare, exterminare
cerc.şt.pr. dr. Lya Benjamin
3 5 / Vizită muzee 2
6. Romii – victime ale Holocaustului
Cerc.șt.pr. Viorel Achim
2 5 / Analiză documentară
7. Receptarea Holocaustului, între memorie şi negare
Cerc.șt.pr. Alexandru Florian
3 5 / Analiză de mesaj
8. Educaţia despre Holocaust. Pedagogie şi legislaţie
Cerc.șt.pr. Alexandru Florian
2 3 / Analiză legislativă.
Proiect educaţional
9. Reprezentări ale romilor în mentalul colectiv românesc
Lect.univ. Delia Grigore
2 5 / Analiză de mesaj.
Studii de caz
2
10. Discriminare şi politici afirmative
Conf.univ. Liliana Popescu
7 / Analiză documentară.
Studii de caz
11. Evaluare finală 4
Total: 27 53 9
Back To Top
×Close search
Search
Skip to content