skip to Main Content

REZULTAT selecție dosare – concurs- Expert IA – secretariat

În data de 29.11.2023 a avut loc selecția dosarelor înscrise în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de Expert IA (Expert administrație publică cu atribuții de secretariat, arhivă și secretariat tehnic SCIM).

Rezultatul verificării documentelor din dosarul de înscriere:

Nr. Nr. înregistrare cerere înscriere la concurs Răspuns (ADMIS/RESPINS) Observații
1 1952/16.11.2023 ADMIS Înainte de începerea probei scrise, candidata va prezenta cazierul judiciar, precum și originalul adeverinței de vechime în avocatură.

Candidatul declarat „ADMIS” se va prezenta pentru susținerea probei scrise în data de 07.12.2023, ora 10:00, la sediul INSHR-EW.

Back To Top
×Close search
Search
Skip to content