skip to Main Content

#orașuldinfotografii

Ne surprind, ne trezesc nostalgii sau curiozități. Ne vorbesc despre oameni, locuri și fapte și sunt, probabil, cel mai autentic martor al unui trecut pe care credem că îl cunoaștem: FOTOGRAFIILE. Ele sunt și cele care ne dezvăluie un episod întunecat din istoria României, Pogromul de la Iași, o versiune diferită a orașului unde locuim sau pe care îl vizităm.

În urmă cu aproape opt decenii, pe străzile orașului pe care astăzi îl îndrăgim, aveau loc evenimente care au schimbat sau au curmat vieți. Viețile a mii de evrei, locuitori ai Iașiului, copii, bătrâni, femei, bărbați.

Pe 19 august celebrăm Ziua Internațională a Fotografiei. Vă propunem, astfel, să începem o călătorie cu ajutorul fotografiilor! Să (re)descoperim Iașiul din trecut și pe cel din prezent!
Un smartphone ori un aparat foto, pasiune, creativitate și curiozitate! Sunt toate lucrurile de care aveți nevoie pentru a vă alătura călătoriei noastre și a vă înscrie în concursul de fotografii.

Cum se desfășoară concursul?

Săptămânal, în perioada 19 august – 9 octombrie, pe pagina de Facebook a Institutului vom publica câte o fotografie de arhivă înfățișând locuri din Iași unde au avut loc evenimente în perioada Pogromului din iunie 1941. Vom comunica și coordonatele de astăzi ale locurilor prezentate în fotografii.

Cei dornici să participe la concurs vor surprinde locurile din Iași indicate, așa cum arată în prezent și ne vor surprinde cu creativitatea lor. Fotografiile realizate le vor posta pe pagina de Facebook a Institutului, în comentarii la postările noastre și le vor trimite prin e-mail la adresa office@inshr-ew.ro

Experiența în arta fotografică nu este necesară. Tinerii fotografi amatori, elevi, studenți sunt încurajați să participe.

La final, votul publicului va conta, dar și evaluarea juriului de specialitate. Cea mai apreciată fotografie, dar și cele mai creative fotografii vor fi premiate:

Premiul de popularitate pentru #ceamaiiubităfotografie, un rucsac cu sistem antifurt, cu cablu de încărcare USB, oferit de partenerii noștri de la F64.
Premiile pentru #celemaicreativefotografii:

  • Premiul I: un aparat foto DSLR
  • Premiul II: un smartphone Samsung
  • Premiul III: un aparat foto compact

Arătați-ne Iașiul așa cum îl cunoașteți și îl descoperiți prin obiectivul aparatelor voastre!

Concurs organizat de:

Parteneri:  

REGULAMENTUL CONCURSULUI

#orașuldinfotografii – proiect cultural-educațional, constând în organizarea unui concurs de fotografii în care vor fi surprinse într-un mod cât mai original locuri din Iași unde, în urmă cu 78 de ani, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, o mare parte din membrii comunității evreiești a fost exterminată.
Concursul oferă premisele unei cunoașteri diferite a locurilor unde trăim, pe care le vizităm sau tranzităm și sperăm, un imbold spre o cunoaștere a istoriei Holocaustului din România.

Concursul este organizat de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” cu sediul în București, Bd. Dacia, nr. 89, sector 2, denumit în continuare Organizatorul.

a)Concursul se va desfășura în perioada 19 august 2019 – 9 octombrie 2019.
În data de 19 august celebrăm Ziua Internațională a Fotografiei, iar în data de 9 octombrie comemorăm Ziua Națională a Victimelor Holocaustului din România.
b)Concursul se va desfășura în mediul online, pe pagina de Facebook a Institutului, iar fotografiile vor fi realizate în Iași, conform coordonatelor care vor fi indicate de către Organizator. Fotografiile vor fi transmise și prin e-mail la adresa office@inshr-ew.ro până la data de 9 octombrie 2019, ora 23.59.

a)La concurs pot participa fotografi amatori, cu vârsta cuprinsă între 15 și 30 de ani care locuiesc, vizitează sau tranzitează orașul Iași și realizează fotografii conform coordonatelor indicate de către Organizator.
b)Fiecare concurent poate transmite o singură fotografie pentru fiecare loc indicat de către organizator.
c)La concurs nu pot participa angajații Organizatorului, rude de gradul I ale angajaților Organizatorului sau ale membrilor juriului.

Mecanismul prin care se va desfășura concursul este următorul:
1)Începând cu data de 19 august, săptămânal, până la data de 9 octombrie 2019, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România (Organizatorul) va publica pe pagina de Facebook o fotografie de arhivă înfățișând locuri din Iași unde, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, au avut loc evenimente care au condus la exterminarea comunității evreiești din Iași.
2)În postările săptămânale de pe pagina de Facebook, Organizatorul va indica coordonatele actuale ale locurilor surprinse în fotografiile de arhivă, astfel încât participanții să poată identifica locurile și realiza fotografiile.
3)Participanții realizează fotografiile cu locurile indicate, așa cum arată în prezent, respectând criterii de compoziție, estetică fotografică și de relevanță pentru tema dată.
4)Fotografiile sunt publicate de autori pe pagina de Facebook a Institutului „Elie Wiesel”, în comentarii la postarea prin care au fost oferite coordonatele locului. Fotografiile sunt publicate până la data de 9 octombrie 2019, ora 23.59.
5)Fotografiile sunt transmise și prin e-mail, în format JPG. cu o dimensiune care să permită și imprimarea acestora (minim 2M și 3000px latura lungă) și vor fi însoțite de datele de identificare ale autorilor (nume, prenume, data nașterii, nr. de telefon). Fotografiile sunt transmise până la data de 9 octombrie 2019, ora 23.59.
6)În perioada 10-16 octombrie 2019, toate fotografiile înscrise în concurs și validate vor fi evaluate de către un juriu format dintr-un fotograf profesionist și un reprezentant al Organizatorului.
7)În data de 18 octombrie 2019, Organizatorul va anunța câștigătorii pe pagina de Facebook, urmând a-i contacta ulterior pentru acordarea premiilor.

Două categorii vor fi premiate:
a)#ceamaiiubităfotografie – va fi selectată dintre fotografiile publicate conform regulamentului concursului, pe pagina de Facebook indicată și având cele mai multe aprecieri din partea publicului.
b)#celemaicreativefotografii – vor fi selectate în urma evaluării realizate de juriul prezentat anterior.

a)În realizarea fotografiilor, participanții la concurs vor respecta tema și coordonatele de localizare indicate de către Organizator și vor avea în vedere criterii de compoziție și estetică.
b)Prelucrarea fotografiilor realizate este permisă la un nivel minim: retușări de bază, corecții de culoare, filtre, contraste.
c)Fotografiile pot fi realizate cu telefonul mobil sau cu aparatul de fotografiat cu precizarea instrumentului folosit.
d)Dimensiunile fotografiilor transmise: minim 2M, 3000pixeli pe latura lungă.
e)Autorul fotografiilor este în totalitate responsabil în privința condițiilor de realizare și a eventualelor acorduri care ar trebui obținute în vederea realizării fotografiilor. Astfel, atunci când situația o impune, prealabil realizării fotografiilor, autorul va solicita acordul persoanelor sau entităților implicate.

Sunt acceptate în concurs și validate:
•Fotografii care respectă tema și coordonatele indicate.
•Mai multe fotografii ale aceluiași autor, câte una pentru fiecare loc indicat.

Nu vor fi acceptate în concurs și nu vor fi validate:
•Fotografii care nu sunt originale (preluate de la alți autori);
•Fotografii de tip „selfie” din locurile indicate.
•Colaje de fotografii.

a)Drepturile de autor ale fotografiilor înscrise în concurs rămân participanților care au realizat fotografiile, dar prin înscrierea în concurs, aceștia își exprimă în mod implicit acordul ca fotografiile realizate să poată fi publicate online și utilizate de către Organizator în scopul comunicării în cadrul concursului.
b)Dacă participantul este minor, se prezumă că participarea acestuia a fost făcută cu acordul părinților sau a reprezentantului legal și că aceștia și-au exprimat implicit acordul ca numele și fotografiile persoanelor pentru care sunt răspunzătoare să fie utilizate de către Organizator în comunicarea publică în cadrul concursului.

Lucrările validate și acceptate în concurs vor fi evaluate astfel:

a)Categoria #ceamaiiubităfotografie: va fi selectată fotografia cu cele mai multe aprecieri, publicată pe pagina de Facebook a Organizatorului, în comentarii la postările corespunzătoare, conform Regulamentului.
b)Categoria #ceamaicreativăfotografie (locul I, II, III): un juriu format dintr-un fotograf profesionist și un reprezentant al Organizatorului va evalua fotografiile înscrise în concurs și validate, ținând cont de criterii precum: acuratețea redării și a compoziției, relevanța momentului înfățișat, conexiunea cu tema concursului.

Câștigătorii vor fi anunțați public pe pagina de Facebook a Organizatorului, în data de 18 octombrie 2019, urmând să fie contactați de către acesta prin telefon și/sau e-mail, în vederea stabilirii detaliilor pentru înmânarea premiilor.

Premiile constau în:
a)Categoria #ceamaiiubităfotografie: un rucsac cu sistem antifurt, oferit de F64.
b)Categoria #ceamaicreativăfotografie:
•Locul I- un aparat foto DSLR
•Locul II- un smartphone (Samsung S10 plus)
•Locul III- un aparat foto compact

c)În vederea înmânării premiilor, câștigătorii vor fi contactați de către Organizator și li se vor solicita copii ale actelor de identificare (carte de identitate).
d)În momentul înmânării premiilor, câștigătorii vor semna un proces verbal de predare-primire.
e)Din valoarea brută a premiilor se va reține impozitul cu reținere la sursa pe veniturile din alte surse.

•Orice reclamație privind organizarea prezentului concurs va fi adresată în scris, prin e-mail, la adresa office@inshr-ew.ro.
•Eventualele neînțelegeri între Organizator și reclamanți se vor soluționa amiabil.

a)În vederea desfășurării concursului de fotografii prezentat în Regulament, Organizatorul (Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”) va prelucra date cu caracter personal.

b)Categoriile de date prelucrate sunt următoarele: nume, prenume, număr de telefon mobil, adresă de e-mail, data nașterii, codul numeric personal, adresă pentru livrarea premiilor și localitatea de reședință.

  • Codul numeric personal va fi colectat doar în cazul câștigătorilor pentru care organizatorul este obligat la reținerea și virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale în vigoare și doar pentru a putea verifica dacă vârsta participanților este conformă Regulamentului.
  • Adresa poștală va fi solicitată doar participanților câștigători, validați, pentru livrarea premiilor.

c)Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru:
•A asigura desfășurarea concursului;
•Validarea câștigătorilor;
•Atribuirea premiilor și îndeplinirea obligațiilor fiscale și financiar-contabile.

d)Datele personale sunt colectate în baza acordului exprimat de participanții la concurs în privința prezentului Regulament.

e)Datele cu caracter personal colectate (exceptând numele și prenumele câștigătorilor anunțați public) nu vor fi dezvăluite terților. Excepție este situația în care Organizatorul concursului trebuie să respecte legislația în vigoare și să transfere datele autorităților.

f)Organizatorul concursului se angajează să protejeze integritatea, confidențialitatea și securitatea datelor personale. În acest sens, Organizatorul prelucrează datele într-un mod care asigură un nivel de securitate adecvat, în conformitate cu principiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 2016/679.

g)Perioada de stocare:

  • Datele cu caracter personal ale Participanților declarați necâștigători vor fi stocate de către Organizator timp de trei ani de zile de la încheierea Concursului. Acest lucru este necesar în vederea prezentării documentației complete a proiectelor derulate de către Organizator în anul 2019, în eventualitatea unor verificări din partea autorităților pentru perioada respectivă (2019).
  • Datele cu caracter personal ale câștigătorilor, vor fi stocate de către Organizator conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv zece ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Organizatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare.

h)Drepturile persoanelor vizate sunt cele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 2016/679, respectiv: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.

i)Pentru exercitarea drepturilor anterior enunțate, vă puteți adresa persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul INSHR-EW cu o cerere scrisa, datată și semnată, care poate fi expediată la adresa de e-mail office@inshr-ew.ro.

Rezultatul concursului: #celemaicreativefotografii și #ceamaiapreciatăfotografie

Locul I pentru #ceamaicreativăfotografie
Autor: Alexandra Balan

Locul II pentru #ceamaicreativăfotografie
Autor: Gina Andreea Ciobotariu

Locul III pentru #ceamaicreativăfotografie
Autor: Bianca Chiriac

Mențiune pentru #ceamaicreativăfotografie
Autor: Ovidiu Avarvarei

#ceamaiapreciatăfotografie
Autor: Simona Strugaru

Back To Top
×Close search
Search
Skip to content