skip to Main Content

CONCURS: Proiecte de cercetare pe tema Holocaustului din România

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” anunță premierea a trei proiecte de cercetare pe tema Holocaustului din România. Fiecare premiu este în valoare de 5000 de lei și se acordă pe bază de concurs. Programul se va desfășura în perioada 1 aprilie – 30 septembrie 2018. Candidații declarați admiși vor avea obligația de a redacta un studiu final de minim 10.000 şi maxim 12.000 cuvinte, font Times New Roman, mărimea 12, distanță dintre rânduri 1,5. Se recomandă ca referințele și citarea să fie Harvard Style.
Concursul se adresează absolvenților de studii masterale și/sau doctorale.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
– Cerere de înscriere la concurs;
– Copie după actul de identitate;
– Curriculum Vitae;
– Copii ale diplomelor de licență și masterat/ doctorat;
– Lista publicațiilor candidatului (dacă este cazul);
– Proiectul de cercetare.

Proiectul de cercetare trebuie să detalieze ipotezele de lucru, stadiul cercetărilor anterioare privind tema aleasă, metodologia și etapele cercetării, precum și principalele surse documentare și bibliografice pe baza cărora candidatul intenționează să realizeze cercetarea.

Dosarul de candidatură se va depune direct sau prin poștă (cu confirmare de primire) la sediul INSHR-EW din Blv. Dacia nr. 89, sector 2, Bucureşti, 020052. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 23 martie 2018, ora 12:00.
O comisie de evaluare va verifica dacă dosarele sunt complete și eligibile pentru participarea la concurs. Aceeași comisie va evalua relevanța temelor de studiu alese, coerența și fezabilitatea proiectelor de cercetare. Candidații ale căror proiecte au fost selectate de comisie în urma evaluării vor fi invitați la interviu.

Concursul se va desfășura conform următorului calendar:
01 – 23 martie 2018 – depunerea dosarelor de candidatură;
23 martie 2018 – verificarea dosarelor de candidatură din punct de vedere al conformității cu cerințele formale de participare la concurs; publicarea rezultatelor pe site-ul INSHR-EW;
23-27 martie 2018 – evaluarea proiectelor;
27 martie 2018 – publicarea rezultatelor evaluării proiectelor;
29 martie 2018 – interviuri;
30 martie 2018 – publicarea rezultatelor finale ale concursului.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 021 3180939 sau la adresa de e-mail office@inshr-ew.ro. Pentru informații privind rezultatele intermediare și finale ale concursului, vă rugăm să consultați periodic pagina de internet a INSHR-EW .(https://www.inshr-ew.ro/)

Back To Top
×Close search
Search
Skip to content