skip to Main Content

Call for papers
Revista științifică „Holocaust. Studii și cercetări” 2015

Termen limită: 30 iunie, 2015

Indicaţii pentru autori

Revista „Holocaust.Studii şi cercetări” este o publicaţie ştiinţifică anuală, supusă unui proces de peer-review, dedicată studiilor de cercetare ştiinţifică şi academică pe tema Holocaustului, Antisemitismului, xenofobiei, discriminării etc. Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” editează şi publică această revistă începând cu anul 2009. Revista oferă spațiu editorial pentru studii şi articole în următoarele domenii academice: istorie, sociologie, ştiințe politice, filosofie. Revista este prima publicaţie ştiinţifică din România care îşi propune să disemineze în spaţiul intelectual rezultatele cercetării sistematice a documentelor de arhivă, a mărturiilor, etc., să includă cercetarea acestor subiecte în spaţiul internaţional, să pună la dispoziția celor interesați un material complementar de studiu şi să susţină eforturile de cercetarea în acest domeniu.

Revista acceptă articole/studii spre publicare pentru numărul din 2015.

Acordăm un interes deosebit lucrărilor de cercetare de arhivă sau istorie orală, studiilor de caz, recenziilor de carte, concentrate pe spaţiul românesc, dar şi cel european. Este important să menţionăm faptul că în 2015 se vor aniversa 10 ani de la înfiinţarea Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din Romȃnia „Elie Wiesel‟ . Totodată, în 2015 se vor comemora 70 de ani de la eliberarea lagărului Auschwitz – Birkenau.

Revista „Holocaust.Studii şi cercetări” acceptă articole având între 5.000 şi 12.000 de cuvinte, editate Times New Roman, font mărimea 12 şi distanţa dintre rânduri 1.5. Se recomandă ca referinţele şi citarea să fie Harvard Style. Articolele pot fi scrise în limbile română, engleză, franceză sau germană, totuşi prioritate va fi acordată celor scrise în limba engleză.

Articolele trebuie să fie însoţite de următoarele informaţii:

  • numele şi prenumele autorului/autorilor;
  • afilierea instituţională şi poziţia deţinută;
  • o scurtă bio-bibliografie (max. 6 rânduri);
  • rezumat (max. 400 de cuvinte);
  • cuvinte cheie (max. 5);
  • bibliografie.

Vă rugăm să trimiteţi articolele/studiile dumneavoastră la adresa office@inshr-ew.ro, până la data de 30 iunie 2015, ora 12.00 CET.

Revista „Holocaust.Studii şi cercetări” este clasificată B de către Consiliul Național al Cercetării Ştiințifice (CNCS) şi este indexată în bazele de date CEEOL şi EBSCO.

Nu sunt acceptate articole care au mai fost publicate, se află în curs de publicare sau au fost trimise spre publicare în alte reviste, volume etc. atât în format tipărit cât şi online.

Call for papers: English

Back To Top
×Close search
Search
Skip to content