skip to Main Content

Call for papers
Revista științifică „Holocaust. Studii și cercetări” 2017

Invitaţie pentru publicare: revista ştiinţifică Holocaust. Studii şi cercetări

Termen limită: 30 iunie 2017

Indicaţii pentru autori

Revista Holocaust. Studii şi cercetări este o publicaţie ştiinţifică anuală, supusă unui proces de peer-review, dedicată studiilor de cercetare ştiinţifică şi academică pe tema Holocaustului, antisemitismului, xenofobiei, discriminării etc. Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” editează şi publică această revistă începând cu anul 2009. Revista oferă spațiu editorial pentru studii şi articole în următoarele domenii academice: istorie, sociologie, ştiințe politice, filosofie.

Revista este prima publicaţie ştiinţifică din România care îşi propune să disemineze în spaţiul intelectual rezultatele cercetării sistematice a documentelor de arhivă, a mărturiilor etc., să includă cercetarea acestor subiecte în spaţiul internaţional, să pună la dispoziția celor interesați un material complementar de studiu şi să susţină eforturile de cercetarea în acest domeniu.

Revista acceptă articole/studii spre publicare pentru numărul din 2017. Acordăm un interes deosebit lucrărilor de cercetare de arhivă sau istorie orală, studiilor de caz, recenziilor de carte, concentrate pe spaţiul românesc, dar şi cel european.

Revista Holocaust. Studii şi cercetări acceptă articole având între 9.000 şi 12.000 de cuvinte (inclusiv notele de subsol şi referinţele bibliografice), editate Times New Roman, font mărimea 12 şi distanţa dintre rânduri 1.5. Solicităm ca citarea şi referinţele să fie conform Ghidului autorului de mai jos. Articolele pot fi scrise în limbile romȃnă, engleză, franceză sau germană, totuşi prioritate va fi acordată celor scrise în limba engleză.

Articolele trebuie să fie însoţite de următoarele informaţii:

  • numele şi prenumele autorului/autorilor,
  • afilierea instituţională şi poziţia deţinută,
  • o scurtă bio-bibliografie (max. 6 rânduri) şi datele de contact,
  • rezumat (max. 250 de cuvinte), în care să fie prezentate argumentele principale şi concluziile articolului,
  • cuvinte cheie (max. 5),
  • bibliografie.

Vă rugăm să trimiteţi articolele/studiile dumneavoastră la adresa office@inshr-ew.ro, până la data de 30 iunie, 2017, ora 12.00, CET.

Revista Holocaust. Studii şi cercetări este indexată in baza de date Indexul European de Referință pentru Ştiinţe Umaniste şi Sociale (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences – ERIH Plus), clasificată B de către Consiliul Național al Cercetării Ştiințifice (CNCS) şi se află în bazele de date internaţionale CEEOL şi EBSCO.

Nu sunt acceptate articole care au mai fost publicate, se află în curs de publicare sau au fost trimise spre publicare în alte reviste, volume, etc. atât în format tipărit cât şi online.

Ghidul autorului

Citarea se acceptă sub formă de note de subsol, în timp ce referinţele bibliografice trebuie incluse într-o listă care însoţeşte finalul articolul.

Cărţi

În notele de subsol:

Marrus, Holocaust in History, 65–76.

În referinţele bibliografice:

Michael M. Marrus, The Holocaust in History (London: Penguin Books, 1989).

Capitole în cărţi

În notele de subsol:

Pokorny, ‘The Survivor Syndrome’, 93–4.

În referinţele bibliografice:

Michael R. Pokorny, ‘The Survivor Syndrome’, in Soul Searching: Studies in Judaism and Psychotherapy,ed. Howard Cooper (London: SCM Press, 1988): 87–105.

Articole în jurnale academice

În notele de subsol:

Kushner, ‘Horns and Dilemmas’, 276.

În referinţele bibliografice:

T. Kushner, ‘Horns and Dilemmas: Jewish Evacuees in Britain during the Second World War’, Immigrants and Minorities 7, no.3 (1988): 273–91.

Articole de presă

În notele de subsol:

Mendelsohn, “But Enough about Me,” New Yorker, January 25, 2010, 68.

În referinţele bibliografice:

Nu menţionaţi articolele de presă în lista bibliografică.

Sursele online

Widom and Collado, “Help, I’m getting buried in field notes!” A manual for Qualitative Data Management and Analysis, accesat 24 martie 2016, http://www.mdrc.org/publications/332/full.pdf.

În referinţele bibliografice:

Nu menţionaţi sursele online în lista bibliografică.

Call for Papers: English | Romanian

Back To Top
×Close search
Search
Skip to content