skip to Main Content

Call for Papers: Revista științifică „Holocaust. Studii și cercetări” 2020

Invitaţie pentru publicare: revista ştiinţifică Holocaust. Studii şi cercetări

Termen limită: 30 iunie 2019

Indicaţii pentru autori

Revista Holocaust. Studii şi cercetări este o publicaţie ştiinţifică anuală, supusă unui proces de peer-review, dedicată studiilor de cercetare ştiinţifică şi academică pe tema Holocaustului, antisemitismului, xenofobiei, discriminării etc. Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” editează şi publică această revistă începând cu anul 2009. Revista oferă spațiu editorial pentru studii şi articole în următoarele domenii academice: istorie, sociologie, ştiințe politice, filosofie.

Revista este prima publicaţie ştiinţifică din România care îşi propune să disemineze în spaţiul intelectual rezultatele cercetării sistematice a documentelor de arhivă, a mărturiilor etc., să includă cercetarea acestor subiecte în spaţiul internaţional, să pună la dispoziția celor interesați un material complementar de studiu şi să susţină eforturile de cercetarea în acest domeniu.

Revista acceptă articole/studii spre publicare pentru numărul din 2020. Acordăm un interes deosebit lucrărilor de cercetare de arhivă sau istorie orală, studiilor de caz, recenziilor de carte, concentrate pe spaţiul românesc, dar şi cel european.

Revista Holocaust. Studii şi cercetări acceptă articole având între 9.000 şi 12.000 de cuvinte (inclusiv notele de subsol şi referinţele bibliografice), editate Times New Roman, font mărimea 12 şi distanţa dintre rânduri 1.5. Solicităm ca citarea şi referinţele să fie conform Ghidului autorului de mai jos. Articolele pot fi scrise în limbile romȃnă, engleză, franceză sau germană, totuşi prioritate va fi acordată celor scrise în limba engleză.

Articolele trebuie să fie însoţite de următoarele informaţii:

  • numele şi prenumele autorului/autorilor,
  • afilierea instituţională şi poziţia deţinută,
  • o scurtă bio-bibliografie (max. 6 rânduri) şi datele de contact,
  • rezumat (max. 250 de cuvinte), în care să fie prezentate argumentele principale şi concluziile articolului,
  • cuvinte cheie (max. 5),
  • bibliografie.

Vă rugăm să trimiteţi articolele/studiile dumneavoastră la adresa revista@inshr-ew.ro, până la data de 30 iunie, 2020, ora 12.00, CET.

Vezi mai multe: English| Română

Back To Top
×Close search
Search
Skip to content