skip to Main Content

REZULTAT evaluare proiecte de cercetare

În data de 25.02.2020 a avut loc evaluarea proiectelor de cercetare, înscrise în concurs, pe tema Holocaustului din România:

Rezultatul evaluării se prezintă astfel:

Nr. crt.  Numele și prenumele candidatului

Nota obținută

(media aritmetică a punctajelor acordate de evaluatori)

Rezultatul (admis/respins)
1 DRANCA Nicolae Emilian 7,00 ADMIS
2 HERSCOVICI Silvia 7,80 ADMIS

La proba interviului vor participa ambii candidații înscriși.
Interviul se va desfășura în data de 27.02.2020, la următoarele ore:

  • HERSCOVICI Silvia – ora 10:00,
  • DRANCA Nicolae Emilian – ora 10:30

În cazul în care concurenții nu pot fi prezenți la sediul INSHR-EW în data de 27.02.2020, interviul va avea loc pe Skype, la orele specificate mai sus.
Până la data de 26.02.2020, ora 16:30, concurenții sunt rugați să comunice modalitatea în care vor susține interviul și să transmită, dacă este cazul, prin e-mail la office@inshr-ew.ro, adresa de Skype.

Back To Top
×Close search
Search
Skip to content