skip to Main Content

REZULTAT interviu – concurs Consilier debutant Muzeograf

În data de 23.05.2023 a avut loc proba interviului în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de Consilier debutant muzeograf pentru perioadă determinată.

Rezultatul poate fi consultat în tabelul următor, în ordinea punctajelor obținute:

Nr. crt. Nr. înregistrare cerere înscriere la concurs Punctaj interviu REZULTAT INTERVIU
1 656/24.04.2023 100,00 ADMIS
2 753/11.05.2023 84,33 ADMIS
3 716/04.05.2023 47,67 RESPINS

Candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform prevederilor art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi la proba interviului. Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj final dintre candidaţi, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut minim de 50 puncte. Rezultatele finale se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru proba interviului.

Back To Top
×Close search
Search
Skip to content