skip to Main Content

REZULTAT probă scrisă – concurs consilier debutant-Muzeograf

În data de 16.03.2023 a avut loc proba scrisă în cadrul concursului pentru ocuparea postului  vacant de Consilier debutant-Muzeograf.

Rezultatul concursului se prezintă astfel, în ordinea punctajelor obținute:

Nr. crt. Nr. înregistrare cerere înscriere la concurs Punctaj proba scrisă REZULTAT Oră susținere interviu
1 425/10.03.2023 68,33 ADMIS 10:00
2 384/03.03.2023 60,00 ADMIS 10:30
3 411/08.03.2023 55,00 ADMIS 11:00
4 402/07.03.2023 absent RESPINS
5 407/07.03.2023 absent RESPINS

Candidații declarați „admis” se vor prezenta în data de 22.03.2023, pentru susținerea interviului, la orele indicate în tabelul de mai sus.

Back To Top
×Close search
Search
Skip to content