skip to Main Content

Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România
The National Holocaust Remembrance Day

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” organizează ceremonia anuală de comemorare a victimelor Holocaustului, luni, 9 octombrie 2023, începând cu ora 10:00, la Memorialul Victimelor Holocaustului în București.

La ceremonia depunerii de coroane participă reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, Guvernului, Corpului Diplomatic, ai comunităților evreiești și rome și grupuri de elevi din București.

În urmă cu 82 de ani începea deportarea evreilor din Basarabia, Bucovina de Sud și Bucovina de Nord în Transnistria. Doar în octombrie 1941, peste 35.000 de evrei, majoritatea copii, bătrâni, femei, din Dorohoi, Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuţi, Gura Humorului şi alte localităţi din vecinătate au fost escortați în Transnistria. Clipele dinaintea deportării sunt descrise de Miriam Korber Bercovici în jurnalul ținut pe când se afla la Atachi, în Transnistria:

„Nu ne-am dat seama ce ne aștepta, era un vis. […] Nu ne închipuiam că s-ar putea să ne smulgă cu totul din casa noastră. […] Cine are o imaginație așa de neagră?”

Realitatea ne-a demonstrat însă, că ura poate da naștere unor tragedii dincolo de orice imaginație:
•peste 300.000 de evrei de origine română sau ucraineană au fost victime ale regimului Antonescu, murind de gloanțe, frig, foame sau boli.
•11.000 de romi (din cei 25.000 deportați) au fost exterminați în Transnistria (în județele Balta, Golta, Berezovka, Oceacov) de către autorităţile române, ca urmare a politicii rasiale a regimului Antonescu.
•Peste 13.000 de evrei și-au pierdut viața în timpul episoadelor sângeroase din ianuarie 1941 la București și iunie 1941 la Iași.
•90% din cei 135.000 de evrei din Transilvania de Nord, deportați în lagărul de la Auschwitz-Birkenau începând cu luna mai 1944 au fost exterminați din responsabilitatea Germaniei naziste și cu deplina colaborare a autorităților ungare.

Astăzi, a uita victimele, pe cei care au fost persecutați, exterminați pentru simplu fapt că au fost considerați altfel înseamnă a fi complice cu atrocitățile comise și poate chiar încurajarea extremismului actual. În urmă cu 20 de ani însă, Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului din România, prezidată de Elie Wiesel dezgropa această pagină de istorie recentă, deschizând calea statului român spre asumare și promovarea memoriei.

Serviciul Administrativ-Comunicare
Departament Relații Publice și programe cultural-educative
E-mail: office@inshr-ew.ro
Tel. + 40-21-318 09 39/ 0727.844.986

The „Elie Wiesel” National Institute for the Study of the Holocaust in Romania announces the organization of the yearly commemoration ceremony that will take place on Mondaay, October 9, starting at 10:00 am, at the Holocaust Memorial in Bucharest.

At the wreath-laying ceremony, representatives of the Presidency, Romanian Government, Diplomatic Corps, the Jewish and Roma communities, and groups of students and teachers from high schools in Bucharest.

82 years ago, it began the deportation of Jews from Bessarabia, Southern Bukovina, and Northern Bukovina to Transnistria. Only in October 1941, over 35.000 Jews, mostly children, old people, and women from Dorohoi, Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuți, Gura Humorului, and other neighborhoods localities were escorted to Transnistria. Miriam Korber Bercovici describes the moments before the deportation in the diary she kept while she was in Atachi, in Transnistria:

“We didn’t realize what was waiting for us, it was a dream. […] We didn’t imagine they could completely tear us from our home. […] Who has such a black imagination?”

The reality has shown us, however, that hatred can give rise to tragedies beyond any imagination:
• more than 300,000 Romanian or Ukrainian Jews were victims of the Antonescu regime, dying of bullets, cold, hunger, or disease.
• 11,000 Roma (out of the 25,000 deported) were exterminated in Transnistria (in Balta, Golta, Berezovka, and Oceacov counties) by the Romanian authorities as a result of the racial policy of the Antonescu regime.
•Over 13,000 Jews died during the bloody episodes of January 1941 in Bucharest and June 1941 in Iasi.
• 90% of the 135,000 Jews from Northern Transylvania deported to the Auschwitz-Birkenau camp starting in May 1944 were exterminated under the responsibility of Nazi Germany and with the full collaboration of the Hungarian authorities.

Today, to forget the victims, those who were persecuted and exterminated for the simple fact that they were considered different, means to be complicit with the atrocities committed and perhaps even to encourage the current extremism. But 20 years ago, the International Commission for the Study of the Holocaust in Romania, chaired by Elie Wiesel, unearthed this page of recent history, paving the way for the Romanian state to assume and promote memory.

Administrative-Communication Office
Public Relations and cultural-educational programs Department
E-mail: office@inshr-ew.ro
Phone: + 40-21-318 09 39

INFORMARE RESTRICȚII CIRCULAȚIE:

În contextul desfășurării ceremoniei anuale de comemorare a victimelor Holocaustului (luni, 9 octombrie 2023) la Memorialul Holocaustului, începând cu data de 8 octombrie 2023, ora 20:00, următoarele parcări vor fi rezervate:

  • parcarea din fața detașamentului de pompieri Mihai Vodă și benzinăria Petrom, segmentul delimitat de strada Anghel Saligny și Splaiul Independenței;
  • parcarea situată pe str. Anghel Saligny, sensul spre strada Lipscani, între Splaiul Independenței și str. Lipscani, adiacentă monumentului Holocaustului;
  • parcarea triunghiulară delimitată de str. Anghel Saligny , Splaiul Independenței și str. Lipscani.
  • parcarea din fața Monumentului.

De asemenea, luni, 9 octombrie 2023, traficul rutier și pietonal, va fi închis după cum urmează:

  • pe str. Anghel Saligny, pe tronsonul cuprins între Splaiul Independenței și str. Lipscani;
  • pe str. Lipscani, tronsonul cuprins între str. Ion Brezoianu și str. Anghel Saligny
Back To Top
×Close search
Search
Skip to content